clients
Stuur mij het informatiepakket!
Aanhef:
Voornaam
Achternaam
Bedrijf
E-mail
Telefoon:
Taal:
Vestiging:
Hoe heeft u ons gevonden?:

Selecteer uw interesse(s)
Incompany Taaltraining
Individuele Taaltraining
Open Groepstraining
Staatsexamen NT 2
E-learning
Tekst en vertaling
Taaltesten
Amsterdam 020- 4160788
Arnhem 026- 3612843
Eindhoven 040- 7200960
Enschede 053- 4317842
Papendrecht 078- 6449770
Rijswijk 070- 3992471
Zeist 030- 2677700
Tekst & Vertaling 078- 6449760

 

 

Methode Inburgering NT2

Gericht op het behalen van het inburgeringsexamen heeft Talen Twente een unieke aanpak ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op de gecombineerde kennis en ervaring uit zowel zakelijke trainingen als eerder uitgevoerde inburgeringstrajecten. Onze aanpak onderscheidt zich door de zeer hoge mate van actiegerichtheid en het feit dat alles draait meedoen en oefenen.

Belangrijkste kenmerken van onze aanpak zijn:

Leren door te doen
Het belangrijkste uitgangspunt is dat deelnemers leren door te DOEN. Om deze actiegerichte aanpak te onderstrepen wordt dan ook gesproken over deelnemers in plaats van cursisten en trainers in plaats van docenten. Wij zijn ervan overtuigd dat deelnemers leren door actief mee te doen en te oefenen. Het is essentieel dat deelnemers het Nederlands leren spreken, niet dat ze leren waarom de taal is zoals zij is. Het intensief toepassen van de taal is effectiever dan over de grammatica ervan te praten. Het gaat er immers om dat de boodschap overkomt.

Actiegericht
De methode is uitermate actiegericht en draait volledig om de interactie met de trainer en de andere deelnemers, meedoen en oefenen. We kiezen ervoor om in het eerste deel van een inburgeringstraject uitsluitend en intensief aan de taalvaardigheid van de deelnemers te werken, voordat een eventuele duale component wordt geïntroduceerd. Op deze wijze wordt een solide basis gelegd voor het vervolg van het traject. Zo wordt de kans dat een deelnemer de duale component succesvol doorloopt vergroot dankzij de toegenomen taalvaardigheid en een verbeterd zelfvertrouwen.

Praktijkgericht
Andere belangrijke kenmerken van de methode zijn:

Om de kennisoverdracht naar de deelnemer zo optimaal mogelijk te laten verlopen is een aantal didactische technieken rond het gebruik van kleuren, vormen en gebaren ontwikkeld. Op deze wijze leert een deelnemer snel de basisstructuur van de Nederlandse grammatica toe te passen.

Daarnaast wordt een deelnemer zodra deze de trainingslocatie betreedt geacht vanaf dat moment uitsluitend de Nederlandse taal te gebruiken. Door het Nederlands niet alleen als doeltaal maar ook als instructietaal te gebruiken, wordt het leerproces verder versneld.

Grote verscheidenheid aan werk- en trainingsvormen
Er wordt vervolgens met een veelheid aan trainingsvormen gewerkt, om de sessies afwisselend, interactief en relevant voor de deelnemer te laten zijn. Voorbeelden van trainingsvormen zijn:

Maatwerk
Het kenmerk van iedere training bij Talen Twente is dat in alle gevallen maatwerk wordt geboden. De taaltrainingen worden volledig op de doelgroep, het instapniveau, de leerdoelstellingen en de leerstijlen afgestemd. Daarbij zal rekening worden gehouden met individuele aanmeldingen en met inburgeraars die slechts gedeeltelijk inburgeringsplichtig zijn of een vrijstelling voor taal hebben.

Meer weten?
Neem contact op met een van onze vestigingen.