View Post

Taal en veiligheid: Het onzichtbare probleem van laaggeletterdheid

In onze vorige blogs uit dit drieluik over taal en veiligheid, richtten we ons vooral op de veiligheid op een meertalige werkvloer. Die is immers steeds meer een vanzelfsprekendheid met veel internationaal opererende bedrijven en anderstaligen die voor korte of langere tijd in Nederland werkzaam zijn. Nu blijkt echter dat het ook op een werkvloer met uitsluitend Nederlandstaligen, voorkomt dat …

View Post

Taal en veiligheid: Welke vorm van taalbeleid past er bij uw bedrijf?

In ons vorige blog Het belang van een duidelijk taalbeleid bespraken we al de risico’s van een meertalige werkvloer, en het belang van het in kaart brengen van de taalvaardigheid binnen een bedrijf. Maar in hoeverre vormt taal een risico binnen uw organisatie? Welke medewerkers hebben hier mee te maken, hoe vaak, en op welke manier? In hoeverre taal een …

View Post

Elycio Talen krijgt vier sterren van Blik op Werk

Inburgeraars zelf geven Elycio Talen via het officiële klanttevredenheidsonderzoek een 8,5. Ook het slagingspercentage over 2016 werd tijdens de audit gemeten en leverde een gemiddelde op van 83% – cijfers die ver boven het regionaal en landelijk gemiddelde liggen. “Onze aanpak onderscheidt zich door de zeer hoge mate van actiegerichtheid en het feit dat alles draait om meedoen en oefenen. …

View Post

Taal en veiligheid: Het belang van een duidelijk taalbeleid

In elk bedrijf, hoe groot of klein ook, wordt er gecommuniceerd, zowel intern als extern. Toch zijn het omgaan met taal en taalvaardigheid vaak niet standaard in een bedrijfsbeleid opgenomen. Gezien de tijd waarin we leven met veel internationaal opererende bedrijven, expats en migranten lijkt dat toch zeker de moeite waard. Een meertalige werkvloer is immers onvermijdelijk, en als gevolg …